skip to Main Content
telnummer @

¨Change is inevitable, but Growth is optional¨ Johanna Field. Del 4

Vi har i tidigare inlägg diskuterat att fakta kan behandlas styvmoderligt och att fakta tyvärr inte alltid styr vårt beteende. En av våra utgångspunkter är att dock att förändring och utveckling alltid bäst genomförs baserat på fakta.

För några år sedan genomfördes en undersökning baserat på ¨Fortune 1000 företagen¨ där det visar sig att företag i mogna branscher har lika stor spridning i årlig tillväxttakt som företag i tillväxtbranscher som IT, Life Science och Spel. Slutsatsen att ledningen för ett företag påverkar tillväxten betydligt mer än branschförutsättningar blir mycket tydlig i undersökningen.

Men varför ska man växa? Viljan att växa driver utveckling i ett företag och har många fördelar. Med en ambition och vilja att växa ökar företagets prestationsnivå generellt. På samma sätt så kan prestationen istället successivt erodera om företaget nöjer sig med sin nuvarande storlek, sitt nuvarande erbjudande och sin nuvarande kundbas. Tillväxt är en fråga om ständig utveckling och kontinuerlig framgång och är samtidigt en förutsättning för långsiktig överlevnad i en omvärld med ständigt ökande konkurrens.

3xgrowth affärsutveckling

Vår utgångspunkt är att tillväxt i första hand ska vara organisk och ske genom utveckling och tillväxt i den egna affären. I en sådan position kan företaget nå större framgång med tillväxt även genom förvärv och samarbeten i olika former, som då alltid görs utifrån en styrkeposition.

Företag kommer, varken man vill det eller inte, möta förändring och ständigt ökande konkurrens. Att möta detta med att växa är nödvändigt. Avslutningsvis återvänder vi till faktabasen från ¨Fortune 1000 företagen¨ och konstaterar att ett företags tillväxt till stor del är ett medvetet val och kan, i de flesta fall, ske oberoende av den enskilda branschens förutsättningar och nästan alltid helt och hållet baserat på företagsledningens ambition och agerande i aktuella bolag.

Så sant som det är sagt ¨Change is inevitable, but growth is optional¨

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Back To Top