Skip to content
telnummer @

Dags att ta steget och låta företaget växa? Vi guidar dig till att lyckas över förväntningarna. Utveckla människorna i företaget Bjud in och utmana dina ledare och medarbetare. Det finns inga genvägar till högre lönsamhet Produktivitet och kapitaleffektivitet är nycklarna. Öka försäljningen och skapa ringar på vattnet Högre försäljningstakt ökar prestationsförmågan. Vägen till framtiden kantas av nya möjligheter Globalisering och digitalisering ökar farten.

Att låta företaget växa är en utmaning.

Varför växa? Viljan att växa driver utveckling i företaget och har många fördelar. Med en ambition och vilja att växa ökar företagets prestationsnivå generellt. På samma sätt så kan prestation istället erodera successivt om företaget nöjer sig med sin nuvarande storlek, sitt nuvarande erbjudande och sin nuvarande kundbas.

Tillväxt är en fråga om kontinuerlig framgång och samtidigt en förutsättning för långsiktig överlevnad i en omvärld med ständigt ökande konkurrens.

Utgångspunkten hos oss på 3X Growth är att tillväxt i första hand ska vara organisk och genom utveckling och tillväxt i den egna affären. I en sådan position kan företaget nå större framgång med tillväxt även genom förvärv och samarbeten i  olika former som görs utifrån en styrkeposition.

Vi på 3X Growth arbetar efter en modell där en uthållig tillväxt sker i tre dimensioner: människor, lönsamhet och försäljning. 3X Growth hjälper dig och ditt företag att få försäljning och lönsamhet att växa på samma gång som medarbetarna och ledarna på företaget växer.

3X Growth Pyramiden™

Ett företag växer inte av sig själv. Tillväxt kräver både helhetssyn, systematik och samspel mellan individer och företaget som helhet. Tillväxt är både kvantitativ, i form av försäljning och lönsamhet, och kvalitativ genom individers och organisationens förmåga.

3XGrowth Pyramiden är den modell vi använder för att skapa den helhetssyn och systematik som är nödvändig för att hela företagets sätt att arbeta ska hänga ihop så att företaget kan liknas vid en uthållig tillväxtmotor.  Pyramiden är en ”ledstång” för att växa i praktiken.

Vi på 3XGrowth har erfarenheten och brinner för att få människor, lönsamhet och försäljning att växa.

Kontakta oss

3X Growths utvecklingsområden

Vi skapar förutsättningar för tillväxt genom att vi tillsammans utvecklar lösningar inom 5 områden

Affärsutveckling

Affärsutveckling

Tillväxtmöjligheter utvecklas och förverkligas.

Produktledning

Produktledning

Affärsutvecklingen omsätts till produktplanering.

Produktutveckling

Produktutveckling

Effektivitet och innovation skapas i symbios.

Marknad & försäljning

Marknad & försäljning

Marknadsföring och försäljning knyts ihop till en helhet.

Supply chain

Supply chain

Leverantörer, produktion och kunder knyts ihop.

Prenumerera på 3XBrevet!

Ladda ner 3X Brevet

Back To Top