3X Brevet, Affärsmannaskap – Del 2

Vad är affärsmannaskap? I del 1 i vårt blogginlägg på temat affärsmannaskap så talade vi om att ledarskap och medarbetarskap är ”kommunicerande kärl”. Gott ledarskap utvecklar medarbetarskapet och omvänt gott medarbetarskap utvecklar ledarskapet. Med affärsmannaskap menas att såväl ledare som…

Läs mer

3X Brevet, Affärsmannaskap – Del 1

Tema affärsmannaskap Insatserna och kostnaderna för företag att ”delta på marknaden och i en bransch” ökar, inte minst genom fortsatt digitalisering med en tilltagande globalisering, varför ett bra kassaflöde och hög lönsamhet blir allt viktigare. Många företag är idag även…

Läs mer