skip to Main Content
telnummer @

3X Brevet, Affärsmannaskap – Del 2

Vad är affärsmannaskap? I del 1 i vårt blogginlägg på temat affärsmannaskap så talade vi om att ledarskap och medarbetarskap är ”kommunicerande kärl”. Gott ledarskap utvecklar medarbetarskapet och omvänt gott medarbetarskap utvecklar ledarskapet. Med affärsmannaskap menas att såväl ledare som…

Read More
Back To Top