Skip to content
telnummer @

¨Change is inevitable, ….¨, Johanna Field. Del 3

Situationen i världen kan baserat på fakta som vi tidigare diskuterat onekligen beskrivas som mångtydig och svårtolkad.

Samtidigt vet vi att fakta inte alltid styr vårt handlande. Forskarna kunde tidigt förutspå torskens utfiskning och ”förståsigpåarna”, politiker och näringsidkare inte minst i Kanada, hävdade bestämt att bestånden skulle återhämta sig på 15 år. Detta har inte hänt och forskarna ser att oåterkalleliga (balans)förändringar i marinekologin skett som högst sannolikt förhindrar en återhämtning på de förut fångsrika bankarna.

Historikern och rysslandskännaren vid Yale University, Timothy Snyder, beskriver den pågående ryska retoriken som blandar fakta med uppenbara osanningar som mycket effektiv. Exempel är retoriken som användes vid annekteringen av Krim och rapporteringen kring Malaysia Airlines Flight MH17. Ser vi inte exempel på detta nu i andra sammanhang och i andra länder?

Nu rör vi oss både med begreppen faktaresistens och alternativ fakta samtidigt och parallellt med fakta. Kan något annat än förvirring uppstå, eller är det själva syftet?

Förutom att vi fått alternativ fakta har två typer av faktaresistens börjat framträda. Dels att det var fler närvarande vi Capitolium vid installationen av Trump än vid Obama´s installation. Dels att ”färre personer faktiskt är fler”.

Vår utgångspunkt är att förändring och utveckling bäst sker utifrån fakta, men hur mycket fakta använder vi i vårt beslutsfattande och vad är egentligen fakta?

Mycket av den information vi har är i form av data som finns i rapporter. Data behöver oftast bearbetas för att få fram fakta vi kan ta beslut utifrån. Data behöver sorteras, kombineras och analyseras. Data kan tolkas, fakta är fakta och kan inte tolkas.

Taiichi Ohno, som brukar kallas fadern till ¨Toyota Production System¨, betonade alltid vikten av att inte fatta beslut utifrån rapporter utan att ”gå dit där det händer” för att själv söka och inhämta fakta. Intressant är naturligtvis, utgående från Ohno´s filosofi, att gå till dig själv som beslutsfattare,

  • Vad vet du?
  • Hur vet du det?
  • Har du förstahandsinformation från källan?
  • Har du själv sett och upplevt?

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Back To Top