skip to Main Content
telnummer @

¨Change is inevitable, ..¨, Johanna Field. Del 1.

Sannolikt står vi under 2017 och framåt inför stora förändringar av olika slag. Osäkerheten är ovanligt stor såväl geopolitiskt, nationellt politiskt som ekonomiskt och socialt.

Vi står inför en framtid med hög komplexitet som delvis är svårgripbar och ger utrymme för många olika tolkningar utifrån olika perspektiv. Ett perspektiv ges i boken “Progress”, av Johan Norberg som är rekommenderad av The Economist. Där anges 10 skäl till varför de senaste 100 årens positiva utveckling kommer att fortsätta, trots ett i många avseenden mörkt 1900-tal med två världskrig och förföljelser. Det gäller t.ex. utveckling kopplat till global hälsa, antal väpnade konflikter, fattigdom, demokratiutveckling och jämlikhet (kvinnor dominerar på universiteten i de flesta länder). Norberg pekar på att den positiva trenden till och med accelererat de sista 25 åren. Horace Engdahl, som är ledamot av Svenska Akademin, beskriver denna utveckling utifrån sitt perspektiv som ”att livet har historiskt sett aldrig varit så lite betungande som nu”.

Mot denna bakgrund kan naturligtvis följande frågor ställas. Bekräftar stockholmsbörsens all-time-high för OMXSPI-indexet (inklusive utdelning), och Dow Jones all-time-high, båda under december 2016, att framtiden är entydigt ljus? Är tillväxten verkligen självklar?

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Back To Top